Tájékoztató a választási regisztrációhoz kapcsolódó kérdésekről

A közelgő 2018. évi magyar országgyűlési választásokra tekintettel szeretnénk a Magyarország határian kívül élő magyar állampolgárok figyelmét felhívni az alábbiakra.

I. Regisztráció:

Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem zárt ki a választójog gyakorlásából.

Amennyiben korábban az állampolgársági eskütételt követően vagy egyéb alkalommal nem regisztráltahhoz, hogy élni tudjon szavazati jogával, regisztrációs nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatványt kitöltheti személyesen a Főkonzulátuson, bármely Eurotrans Alapítvány/RMDSZ irodában vagy bármely EMNT irodában/Demokrácia Központban, valamint a nyomtatvány interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon. A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Ezért kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre!

Főkonzulátusunkon 2013 óta már az állampolgársági eskütételek alkalmával lehetőségük nyílik a honosítottaknak a regisztrációs nyomtatvány kitöltésére.

Azon állampolgárok esetében, akik 2013 előtt tették le az állampolgársági esküt, a 2014-es választásokat megelőzően szintén 2013-tól nyílt lehetőség a regisztrációra, amely azóta is folyamatosan biztosított.

Regisztráció esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre. Ennek az értesítésnek a megléte igazolhatja az Ön számára a regisztráció megtörténtét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben részt vett a 2014. évi magyar országgyűlési választásokon és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, a 2018. évi választásokra is érvényes regisztrációval rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 17. életév betöltésével lehetőség nyílik a regisztrációra azoknak a személyeknek is, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választások alkalmával még nem töltötték be 17. életévüket.

Amennyiben Ön a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kapott a regisztrációs kérelmet illetően, lehetősége van ismételten kitölteni a regisztrációs kérelmet!

II. Változás bejelentés:

Ha a regisztrációt követően megváltozott az értesítési címe vagy a szavazólap átvételi módján változtatni szeretne (lakcímre kérte, de mégis valamely Külképviseleten szeretné átvenni, vagy Külképviseletre kérte, de mégis a lakcímén szeretné megkapni a szavazási levélcsomagot), ezt a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványt kitöltheti személyesen a Főkonzulátuson, bármely Eurotrans Alapítvány/RMDSZ irodában vagy bármely EMNT irodában/Demokrácia Központban, valamint az az interneten keresztül is elérhető a www.valasztas.hu, www.nvi.hu honlapokon, vagy – ha rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval – a www.magyarorszag.hu oldalon.

Amennyiben regisztrációt követően külföldi lakcíme megváltozott, a változást bejelentheti személyesen a Főkonzulátuson, valamint kihelyezett konzuli napokon, továbbá a Főkonzulátus honlapjáról is elérhető a nyomtatvány a Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése megjelölésű sorra kattintva.

Ha a regisztráció óta házasságot kötött vagy házasságát felbontották, ezt be kell jelentenie, mert ezeket az eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonatkozó bejelentést megteheti a Főkonzulátuson keresztül, valamint kihelyezett konzuli napokon vagy bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél. Fontos ugyanis annak bejelentése, ha a házasságkötéssel/válással neve és/vagy lakcíme megváltozott!

A családban történt haláleset bejelentése ugyancsak kiemelt fontosságú ahhoz, hogy a választói névjegyzék naprakész, közhiteles adatokat tartalmazzon. Ha történt olyan haláleset a családban, amelynek magyar anyakönyvezése még nem történt még, ezt be kell jelentenie, amit szintén megtehet a Főkonzulátuson keresztül, valamint kihelyezett konzuli napokon vagy bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ha Ön magyarországi lakcíméről kijelentkezett, vagy az állandó lakcím helyett már csak tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon, a külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat. Tehát ebben az esetben is szükséges a névjegyzékbe vétel kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése!

Kérjük, hogy a regisztrációhoz vagy a változás bejelentéséhez lakcímkártyáját, személyazonosításra alkalmas okmányt (magyar útlevél, román személyazonosító igazolvány vagy útlevél), valamint honosítási okiratát feltétlenül hozza magával! A regisztrációs kérelmet a lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni. Ha lakcímkártyával nem rendelkezik, a magyar útlevele, ha azzal sem rendelkezik, a honosítási okirata alapján töltse ki a nyomtatványt!