MAGYAR IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

 

 1. Mi a Magyar igazolvány?

 

A Magyar igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén.

Az okmány tulajdonosa kulturális, utazási, diák, pedagógus és oktatói kedvezményekre jogosult.

 

 1. Ki jogosult a Magyar igazolványra?

 

Magyar igazolvány kiadását kérheti a Romániában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy (kiskorú esetén a törvényes képviselő által).

 

Feltételek:        -     magyar anyanyelvű

 • beszéli a magyar nyelvet
 • a lakóhelye szerinti állam, magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja magát nyilván (pl. magyar nyelvből érettségi bizonyítvány)
 • a lakóhely szerinti állam területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván
 • a lakóhely szerinti állam területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja (pl. RMDSZ, MDSZ, EMNT, RMPSZ stb.)
 •  
 1. Ki nem jogosult Magyar igazolványra?

 

Nem jogosult magyar igazolványra az a kérelmező:

                       

 • aki már rendelkezik magyar igazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás (pl. névmódosítás), az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette fel,
 • aki beutazás és tartózkodási tilalom, kiutasítás alatt áll Magyarországon
 • aki Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik

 

 1. Mire jogosít az igazolvány?

 

 • kizárólag a kedvezmények igénybevételére szolgál
 • nem személyazonosító igazolvány
 • nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít

 

 1. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények

 

Az igazolványt felmutatók életkor alapján járó utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak Magyarország területén.

 

Díjmentes utazásra jogosult az a 65.-ik életévét betöltött külföldi állampolgár, aki a nevére kiállított magyar igazolványt felmutatja.

 

90% kedvezményre jogosult évente 4 alkalommal menettérti utazásra a 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított magyar igazolvány felmutatásával

 

Tanulói jogviszonya alapján 50% kedvezményre jogosult a magyar oktatási intézmények, nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha a magyar igazolványba beragasztott érvényesítő matrica ezt igazolja.

 

A Magyar igazolványban szereplő érvényességi idő figyelembe vétele nélkül használható. Ha a kedvezmények bejegyzésére, vagy a matricák (diák, pedagógus, oktatói) elhelyezésére szolgáló oldalak beteltek, akkor az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzetet állítunk ki.

 

 1. Hol és hogyan lehet az igazolvány iránti kérelmet benyújtani?

 

A kérelmező a Kolozsvári Magyar Főkonzulátuson, ügyfélfogadási termében, a hivatalos nyitvatartási időben, Hétfő-Péntek 9:00-12:00 óra között adhatja le.

A beadás történhet személyesen, vagy meghatalmazott személy által. Ha meghatalmazott személy adja be a kérelmet, akkor szükséges egy kézzel írt meghatalmazás két tanúval aláíratva.

 

 1. Mennyibe kerül az igazolvánnyal kapcsolatos eljárás?

Magyar igazolvány kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával kapcsolatos eljárás illetékmentességet élvez.

 1. Melyek az igazolványok igénylésére szolgáló papír alapú formanyomtatványok?

 

A formanyomtatványok a Kolozsvári Magyar Főkonzulátuson beszerezhetőek, vagy az internetről is letölthetők. (www.nyilvantarto.hu/hu/mig)

 • adatlap Magyar igazolvány kérelmezésére
 • adatlap adatváltozás bejelentő Magyar igazolvánnyal rendelkező személy részére
 • adatlap Magyar igazolvány pótlására
 • kérelem pótfüzet kiállítása iránt
 • diák, pedagógus, oktatói kedvezményérvényesítő bejegyzés kiállítására és érvényesség meghosszabbításra vonatkozó adatlap.

 

 1. Milyen okmányok illetve iratok szükségesek a Magyar igazolvány igényléséhez:

 

- személyazonosító okmány

 

- egy darab 3,5-4,5 cm méretű, 6 hónapnál nem régebbi fénykép

- a lakóhelye szerinti állam, magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván a kérelmezőt

- a lakóhely szerinti állam területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván a kérelmezőt

- a lakóhely szerinti állam területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja a kérelmező

Amennyiben a kérelmező kiskorú, a kérelmet a törvényes kérelmezőnek is alá kell írnia, továbbá szükség van egy olyan okmányra, mely a törvényes kérelmező személyazonosítására alkalmas. Ha a törvényes képviselő nem a szülő, akkor arra az okiratra is szükség van, amely feljogosítja a kiskorú törvényes képviseletének ellátására.

Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokság alatt áll, ezt az okiratot is szükséges bemutatni.

 

 1. Mit tartalmaz az igazolvány?

Az igazolvány tartalmazza a jogosult:

 • családi és utónevét (nőknél a leánykori családi és utónevet)
 • születési helyét
 • születési idejét
 • nemét
 • anyja leánykori családi és utónevét
 • arcképét
 • állampolgárságát
 • sajátkezű aláírását
 • az igazolvány kiadásának és érvényességének idejét

 

 

 1. Meddig érvényes az igazolvány?

 

2007. június 20-tól a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvényi módosításról szóló 2007. évi LIII. törvény értelmében minden magyar igazolvány ideje határozatlan idejűre változott.

     12. Mikor érvénytelen az igazolvány?

 

Az igazolvány érvényét veszti:

 • ha az elbíráló hatóság visszavonja
 • az igazolvány tulajdonosának halálával
 • ha a tulajdonosának birtokából kikerült, illetve használatra alkalmatlanná vált.

Az igazolvány visszavonása esedékes, ha a tulajdonos:

 • valótlan adatokat közölt az igazolvány igénylése során
 • bevándorolt, vagy letelepedett jogállást kapott,
 • Magyarországon lakóhelyet létesített
 • Magyarország területéről kiutasították, beutazási vagy tartózkodási tilalmat rendeltek ellene
 • az igazolványt jogtalanul használták fel
 • saját kérésre

 

 1. Az igazolvány cseréje és pótlása:

 

- Az igazolványt a jogosult bejelentése alapján a kézhezvétel követő egy éven belül a hatóság kicseréli, ha téves bejegyzést tartalmaz, vagy gyártáshibás.

- Lehetősség van a jogosult bejelentése alapján az igazolvány cseréje akkor is, ha adatváltozás történt

    14. Hol vehető át az elkészült igazolvány?

 - Az elkészült igazolvány átvehető a kiállítástól számított 12 hónapon belül személyesen, vagy meghatalmazott útján:

- a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt Magyarország területén működő kormányhivatalban

- a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra, konzuli képviseleten, Kolozsváron.