1. Mi a Magyar Igazolvány?

A Magyar Igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén.

Az okmány tulajdonosa kulturális, utazási, diák, pedagógus és oktatói kedvezményekre jogosult.

2. Ki jogosult a Magyar Igazolványra?

Magyar Igazolvány kiadását kérheti a Romániában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy (kiskorú esetén a törvényes képviselő által).

Feltételek:

 • magyar anyanyelv
 • a magyar nyelv ismerete
 • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja magát nyilván (pl. magyar nyelvből érettségi bizonyítvány)
 • a lakóhely szerinti állam területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván
 • a lakóhely szerinti állam területén működő magyar szervezetek nyilvántartott tagja.

3. Ki nem jogosult Magyar Igazolványra?

Nem jogosult Magyar Igazolványra az a kérelmező:    

 • aki már rendelkezik Magyar Igazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás (pl. névmódosítás), az okmány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette fel,
 • aki beutazás és tartózkodási tilalom, kiutasítás alatt áll Magyarországon,
 • aki Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik

4. Mire jogosít az igazolvány?

 • kizárólag a kedvezmények igénybevételére szolgál
 • nem személyazonosító igazolvány
 • nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít

5. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények

 • Az igazolványt felmutatók életkor alapján járó utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak Magyarország területén.
 • Korlátlatn számú díjmentes utazásra jogosult a magyarországi helyközi közlekedésben
  • az a 6. életévét be nem töltött,
  • az a 6-14. életév közötti,
  • valamint az a 65-ik életévét betöltött külföldi állampolgár, aki a nevére kiállított Magyar Igazolványt felmutatja.
 • A 100%-os utazási kedvezmény évente 12 alkalommal vehető igénybe, menettérti utazásra a 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított Magyar Igazolvány felmutatásával.
 • Csoportos utazás (18 éven aluli, a törvény hatálya alá tartozó személyek legalább tíz főből álló csoportja, és a velük utazó két nagykorú kísérő) során évente egy alkalommal vehető igénybe kedvezmény, előzetes bejelentés alapján.

A Magyar Igazolványban szereplő érvényességi idő figyelembe vétele nélkül használható. Ha a kedvezmények bejegyzésére, vagy a matricák (diák, pedagógus, oktatói) elhelyezésére szolgáló oldalak beteltek, akkor az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzetet állítunk ki.

6. Hol és hogyan lehet az igazolvány iránti kérelmet benyújtani?

A kérelmező Magyarország kolozsvári főkonzulátusának ügyfélfogadási termében, nyitvatartási időben (hétfő-csütörtök 8:30-12:00, 13:30-15:40, pénteken 8:30-12:30) adhatja le.

A beadás történhet személyesen, vagy meghatalmazott személy által. Ha meghatalmazott személy adja be a kérelmet, akkor szükséges egy kézzel írt meghatalmazás két tanúval aláíratva.

7. Mennyibe kerül az igazolvánnyal kapcsolatos eljárás?

Magyar Igazolvány kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával kapcsolatos eljárás illetékmentes.

8. Melyek az igazolványok igénylésére szolgáló papír alapú formanyomtatványok?

A formanyomtatványok beszerezhetőek Magyarország kolozsvári főkonzulátusán, valamint letölthetőek a Nyomtatványok menüből.

9. Milyen okmányok illetve iratok szükségesek a Magyar Igazolvány igényléséhez:

 • személyazonosító okmány
 • egy darab 3,5-4,5 cm méretű, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép (szemüveg nélkül)
 • a lakóhelye szerinti állam, magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván a kérelmezőt
 • a lakóhely szerinti állam területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván a kérelmezőt
 • a lakóhely szerinti állam területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja a kérelmező
 • amennyiben a kérelmező kiskorú, a kérelmet a törvényes kérelmezőnek is alá kell írnia, továbbá szükség van egy olyan okmányra, mely a törvényes kérelmező személyazonosítására alkalmas. Ha a törvényes képviselő nem a szülő, akkor arra az okiratra is szükség van, amely feljogosítja a kiskorú törvényes képviseletének ellátására.
 • Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokság alatt áll, ezt az okiratot is szükséges bemutatni.

10. Mit tartalmaz az igazolvány?

Az igazolvány tartalmazza a jogosult:

 • családi és utónevét (nőknél a leánykori családi és utónevet)
 • születési helyét
 • születési idejét
 • nemét
 • anyja leánykori családi és utónevét
 • arcképét
 • állampolgárságát
 • sajátkezű aláírását
 • az igazolvány kiadásának és érvényességének idejét

11. Meddig érvényes az igazolvány?

2007. június 20-tól minden Magyar Igazolvány érvényessége határozatlan idejűre változott.

12. Mikor érvénytelen az igazolvány?

Az igazolvány érvényét veszti:

 • ha az elbíráló hatóság visszavonja
 • az igazolvány tulajdonosának halálával
 • ha a tulajdonosának birtokából kikerült, illetve használatra alkalmatlanná vált.

Az igazolvány visszavonása esedékes, ha a tulajdonos:

 • valótlan adatokat közölt az igazolvány igénylése során
 • bevándorolt, vagy letelepedett jogállást kapott,
 • Magyarországon lakóhelyet létesített
 • Magyarország területéről kiutasították, beutazási vagy tartózkodási tilalmat rendeltek ellene
 • az igazolványt jogtalanul használták fel
 • saját kérésre

13. Az igazolvány cseréje és pótlása:

 • Az igazolványt a jogosult bejelentése alapján a kézhezvétel követő egy éven belül a hatóság kicseréli, ha téves bejegyzést tartalmaz, vagy gyártáshibás.
 • Lehetőség van a jogosult bejelentése alapján az igazolvány cseréjére akkor is, ha adatváltozás történt.

14. Hol vehető át az elkészült igazolvány?

Az elkészült igazolvány átvehető a kiállítástól számított 12 hónapon belül személyesen, vagy meghatalmazott útján:

 • a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt Magyarország területén működő kormányhivatalban
 • a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar külképviseleteken