2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás vált elérhetővé a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény).

 

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

 • Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.
 • Örökbefogadó szülő, illetve gyám esetén a gyermek születését követő hat hónapon belüli jogerős határozat.

Ki igényelheti?

A támogatásra jogosult vér szerint anya állampolgárságától függetlenül, valamint az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Hol és hogyan igényelheti?

 • A konzuli feladatokat ellátó hivatásos magyar külképviseleteken (személyesen);
 • Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain (személyesen);
 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A);
 • ügyfélkapun keresztül.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtásakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén az ügyintézéshez csatolni kell:

 • a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént;
 • a kérelmezők érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája;
 • amennyiben az anyakönyvezés még nem történt meg, a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai anyakönyvezési eljárás;
 • örökbefogadó szülő, illetve gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámkirendelő határozat másolatát;
 • az édesanya bankszámlájának IBAN-azonosítóját tartalmazó banki igazolás.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás folyósítása?

A megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a döntés meghozatalát követő 8 napon belül a kérelemben megadott bankszámlaszámra.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 forint.

 

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (BABAKÖTVÉNY)

Ki jogosult életkezdési támogatásra?

 • A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek.

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

Ki igényelheti?

 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy
 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

Hol és hogyan igényelheti?

 • A konzuli feladatokat ellátó hivatásos magyar külképviseleteken (személyesen);
 • Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain (személyesen);
 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A);
 • ügyfélkapun keresztül.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtásakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén az ügyintézéshez csatolni kell:

 • a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;
 • a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;
 • örökbefogadó szülő, illetve gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42.500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá.

 

Az anyasági támogatásról és a babakötvényről további információkat ezen a linken talál.