A honosítási - valamint egyéb - kértelmek összeállítására online is van lehetőség a Konzinfo Ügysegéd konzuli ügyintézési felületen, valamint ennek idegen nyelvű változatán, a Konzinfo Starton. A rendszerekben előkészített kérelmek – a felületen történő kitöltés, illetve beküldés után – egy QR kóddal ellátott dokumentum formájában letölthetők. Az egyszeri profilregisztrációt követően az Online adatlapok/Online forms menüpontból választható ki a honosítási kérelem, melyek elektronikus kitöltése során a támogató dokumentumokat is lehet csatolni. Az online kérelemösszeállítás ugyanakkor nem váltja ki a Főkonzulátus munkatársai előtti megjelenést, amihez ügyfélfogadási időben külképviseletünk ügyfélszolgálatán, illetve kihelyezett konzuli napokon van lehetőség.

A honosítási kérelmek leadása előzetes időpontfoglalás után történik. Kényelmesen, gyorsan, a nap 24 órájában foglalhat időpontot az alábbi honlapon:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

 • A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Az ügyintézés során a felnőttkorú és a 14. életévüket betöltött kérelmezőknek  személyazonosságukat igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy érvényes személyazonosító okmányt (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) hozzanak magukkal a kérelembeadáshoz. 
 • Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet. A személyes megjelenés azonban a 14. életévüket be nem töltött kiskorúak számára is kötelező! Minden kérelmezőtől biometrikus adatvételezésre van szükség a hivatalból kiállított magyar elektonikus személyi igazolvány elkészítéséhez. Ez felnőttkorú és a 12 életévüket betöltött (vagy hamarosan betöltő) személyeknél a gyakorlatban ujjlenyomat és aláírásminta vételét, valamint fényképkészítést jelent, a 12 év alatti személyeknél fényképkészítést jelent.
 • Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelembeadáskor, úgy a másik szülő részéről közjegyzői okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat szükséges! 
 • Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és/vagy amennyiben rendelkezésre áll a magyarországi tartózkodást igazoló EGT regisztrációs kártyájukat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.
 • A kérelem elbírálásának ideje körülbelül 6-12 hónap. A kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. Az okirat megküldésre kerül ahhoz a külképviselethez / magyarországi polgármesteri hivatalhoz, amelyet az ügyfél a honosítási kérelemben az állampolgársági eskü helyszíneként megjelölt. A honosítási okirat külképviseletre érkezését követően értesítjük ügyfeleinket és időpontot biztosítunk az eskütételre.  Az állampolgársági eskütételről bővebb információt IDE kattintva találnak.

A magyar állampolgárság megszerzésének feltételei:

 • A kérelmező, vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt.
 • A magyar nyelvet érti és beszéli.
 • A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
 • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Szükséges dokumentumok: 

 • kitöltött honosítási kérelemnyomtatvány (házastársak, valamint szülők és kiskorú gyermekeik / cselekvőképtelen nagykorú gyermekeik együttesen terjeszthetnek elő kérelmet 1 db közös nyomtatványon)
 • fénykép – a 2020. március 1. előtti gyakorlattól eltérően, fénykép csatolása nem szükséges a kérelem beadásához. Jelenleg minden kérelmezőnek kötelező megjelennie a kérelem beadásakor, amikor a kérelmet átvevő készít fényképet és vesz ujjlenyomatot.
 • születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap (születés, házasság) 
 • a kérelmező saját születési / házassági anyakönyvi kivonata hivatalos, bejegyzett fordító által készített fordítással ellátva; elvált személyek esetén bontóítélet fordítással ellátva, illetve az Európai Tanács 2201/2003. számú rendeletében előírt igazolás, melyet a házasságot felbontó bíróság állít ki (erről fordítás nem szükséges); özvegyek esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata fordítással ellátva.
 • igazolás magyar állampolgár felmenőről, ha a kérelmező soha nem volt magyar állampolgár. Felmenői igazolás lehet: születési anyakönyvi kivonat, katonakönyv, cselédkönyv, iskolai bizonyítvány, egyházi igazolás, munkakönyv – melyekből egyértelműen megállapítható a felmenő születési helye és ideje. Ha ezen dokumentum idegen nyelvű, arról is hiteles fordítást kell készíttetni.

Figyelem! Minden eredeti okiratot be kell mutatni a kérelembeadáskor, leadni azonban nem szükséges azokat.

Az ügyfélforgalom során leggyakrabban felmerülő kérdések tisztázása a gyakran ismételt kérdések aloldalon található.