A honosítási kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. A házaspárok illetve kisgyermekes családok által közösen előterjesztett honosítási/visszahonosítási kérelem alapján a köztársasági elnök egy közös honosítási/visszahonosítási okiratot állít ki. A magyar állampolgárság megszerzéséhez azonban a honosított személyeknek állampolgársági esküt is kell tenniük. Az eskütételre polgármester vagy konzul előtt van lehetőség. 

Az eskütétel helyszínét a honosítási kérelemben kell megjelölni. A kérelembeadást követően a megadott helyszín legfeljebb egy alkalommal módosítható.

A Kolozsvári Főkonzulátuson a külképviselet (Kolozsvár, Főtér 23. szám) belső udvarán található rendezvényteremben kerül sor az ünnepélyes állampolgársági eskütételek szervezésére. 

A honosítási okiratok az állampolgársági kérelem beadásától számított 6-7 hónap elteltével érkeznek meg a Főkonzulátusra. Ezt követően kollégáink telefonon hívják fel az okiraton szereplő személyeket, hogy jelenjenek meg eskütételen. 

Az állampolgárságról szóló törvény szerint az esküt a felhívástól számított egy éven belül kell letenni. Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti. 

Kérjük, hogy az eskütételre hozzák magukkal érvényes személyazonosító igazolványukat vagy érvényes útlevelüket.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a 14. életévüket betöltött gyermekeknek is esküt kell tenniük, ezért megjelenésük az eskütételen kötelező. A 14. életévüket be nem töltött kiskorúaknak nem kell részt venniük az ünnepségen, de szívesen látjuk őket is. 

Eskütétellel kapcsolatos tájékoztatást a +40 264 334 121-es telefonszámon kaphatnak.