A honosítási kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. A házaspárok illetve kisgyermekes családok által közösen előterjesztett honosítási/visszahonosítási kérelem alapján a köztársasági elnök egy közös honosítási/visszahonosítási okiratot állít ki. A magyar állampolgárság megszerzéséhez azonban a honosított személyeknek állampolgársági esküt is kell tenniük. Az eskütételre polgármester vagy konzul előtt van lehetőség. 

Az eskütétel helyszínét a honosítási kérelemben kell megjelölni. A kérelembeadást követően a megadott helyszín legfeljebb egy alkalommal módosítható.

A Kolozsvári Főkonzulátuson a külképviselet (Kolozsvár, Főtér 23. szám) belső udvarán található rendezvényteremben kerül sor az ünnepélyes állampolgársági eskütételek szervezésére. 

A honosítási okiratok az állampolgársági kérelem beadásától számított 6-7 hónap elteltével érkeznek meg a Főkonzulátusra. Ezt követően kollégáink telefonon hívják fel az okiraton szereplő személyeket, hogy jelenjenek meg eskütételen. 

Az állampolgárságról szóló törvény szerint az esküt a felhívástól számított egy éven belül kell letenni. Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti. 

Kérjük, hogy az eskütételre hozzák magukkal érvényes személyazonosító igazolványukat vagy érvényes útlevelüket.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a 14. életévüket betöltött gyermekeknek is esküt kell tenniük, ezért megjelenésük az eskütételen kötelező. A 14. életévüket be nem töltött kiskorúaknak nem kell részt venniük az ünnepségen, de szívesen látjuk őket is. 

Az ügyfélforgalom során leggyakrabban felmerülő kérdések tisztázása gyakran ismételt kérdések aloldalon található.

Eskütétellel kapcsolatos további tájékoztatást a +40 264 334 121-es telefonszámon kaphatnak.