ZÁSZLÓK, HA LENGENEK…

RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT MÁRCIUS 16-A,

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE

Pályázatok témakörei: magyar zászló és címer • magyar űrhajós a világűrben • magyar népmesék

Beküldési határidő: 2024. február 9.

Résztvevők: óvodás, kisiskolás, középiskolás, felsőoktatásban tanuló gyermek és fiatal

MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER

A zászló és a címer egy közösség, egy nemzet összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően azemléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi
magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára tízedik alkalommal pályázatot hirdet, melynek fő témaköre a Magyar zászló és címer.

MAGYAR NÉPMESÉK

Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendező, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikusművész,
a rajzpályázat zsűrijének első és mindenkori tiszteletbeli elnökének emléke előtt tisztelegve hirdetjük meg a 2024-ben tíz éves jubileumát ünneplő pályázatunk Magyar Népmesék témakörét.

MAGYAR ŰRHAJÓS A VILÁGŰRBEN

A magyar űrkutatás és űrtevékenység 75 éves múltra tekint vissza. 2024-ben – 1980 óta első alkalommal – Magyarország ismét űrhajóst küld a világűrbe, aki a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) teljesít majd várhatóan hosszú időtartamú szolgálatot. A magyar űrkutatási program előtt tisztelegve hirdetjük meg a pályázat témakörét.

I.    A PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.

A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul), elektronikusan elküldött
pályázat esetében az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a pályamű címe
a pályázó neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím, postai cím)

(14 év alatti pályázó esetében a szülő / kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím, postai cím)

a pályázó korcsoportja
a felkészítő tanár / szülő / kapcsolattartó neve
a tanintézmény pontos, hivatalos megnevezése és elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal)
a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola pontos, hivatalos megnevezése és elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal)

II.   A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA

A rajzpályázat esetében a Kárpát-medencében élő pályázóktól az alábbi postacímekre várjuk az eredeti munkákat: 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

1368 Budapest, Pf.: 178.

vagy

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

1054 Budapest, Nagysándor József utca 8.

Elektronikus formában – tekintettel a földrajzi távolságra – csak a diaszpórában élő pályázóktól fogadjuk el a pályázatukat, melyet az alábbi e-mail címre várunk: rajz@nski.gov.hu

Az esszépályázat esetében a pályázók az alábbi e-mail címre küldhetik írásaikat: essze@nski.gov.hu

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

III.  MŰFAJOK, KORCSOPORTOK, PÁLYAMUNKÁK MÉRETE, TECHNIKA

A pályázó a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikáját alkalmazhatja papír, karton, farost, vagy vászonhordozó anyagon ábrázolva.

Digitálisan készült, illetve elektronikusan elküldött munkákat sajnos nem áll módunkban elfogadni, tekintettel arra, hogy a győztes pályamunkákat kiállításon kívánjuk bemutatni.

Ez alól csak a diaszpórából érkezett munkák képeznek kivételt.

Rajzpályázat korcsoportjai, mérethatárai

1–3. korcsoport: óvoda, általános Iskola I–II. és III–IV. osztály – A4–es formátum

4–5. korcsoport: általános iskola V–VI. és VII–VIII. osztály – maximum A3–as formátum,

6–7. korcsoport: középiskola és egyetem – legfeljebb 60x80 cm formátum

Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.

2.   Esszépályázat korcsopoartjai

1. korcsoport: általános iskola VII-VIII. osztály

2. korcsoport: középiskola

3. korcsoport: egyetem

Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.

A pályázó 4000–10000 leütésben, írásban nyújthatja be pályázatát a megadott témakörökben
egyéni hangulat, elképzelés, téma, emlékkép, vagy történelmi eseménnyel összefüggésben.

A pályamunkákat WORD és PDF formátumban, digitális úton várjuk.

Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be. 

IV.  A DÍJAZOTTAK ELISMERÉSE

A szakmai zsűri a pályamunkákat műfajonként és korcsoportokként bírálja el.

Az első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

Rajzpályázat díjazása

Az 1–5. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

Esszépályázat díjazása

Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

V.   VÉDNÖKÖK ÉS ZSŰRITAGOK

A pályázat fővédnöke:

Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyház-diplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes

A pályázat védnökei: 

Dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára

Németh Szilárd kormánybiztos

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója

A pályázat mindenkori és tiszteletbeli védnöke:

Wittner Mária † ’56-os szabadságharcos

A rajzpályázat zsűrije:

A zsűri elnöke:

L. Simon László József Attila-díjas költő

A zsűri tagjai:

Erfán Ferenc Boksay József-díjjal és Erdélyi Béla-díjjal kitüntetett kárpátaljai festőművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész

Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, YBL-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész

Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész

Tóth Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet főtanácsosa, kurátor

A zsűri mindenkori és tiszteletbeli elnöke:

Jankovics Marcell † Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze.

Az esszépályázat zsűrije: felkérés alatt.

A zsűri elnöke:

Nagy Koppány Zsolt József Attila-díjas író, műfordító

VI.  EGYÉB TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

A díjazottak névsorát, ha az adatkezelési nyilatkozatban hozzájárultak, az alábbi honlapon tesszük közzé, legkésőbb március 16-án: https://nski.hu/

Adatkezelési és adatbiztonsági hozzájárulás hiányában csak a mű címét közöljük.

A díjak átadásának részleteiről a díjazottakat a megadott elérhetőségeken tájékoztatjuk.

A pályázattal kapcsolatos információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen, valamint a +36 30 241 8007 telefonszámon (Máthé Melinda) kérhetőek.

A pályázathoz adatbiztonsági, és adatkezelési nyilatkozat csatolható. E nyilatkozat csatolása nem kötelező, ám ennek hiányában a pályaművek készítőjének egyetlen személyes adata, még a neve sem hozható nyilvánosságra.

A pályázatok 14 életéven aluli benyújtóinak törvényes képviselője (pld. szülő vagy gyám), adatvédelmi- és adatbiztonsági nyilatkozat aláírásával, és a pályaműhöz történő csatolásával, a beadás tényével hozzájárul, hogy a pályázat kezelésében, és elbírálásában résztvevő személyek az általuk megadott személyes adataikat megismerjék, és adataik közül a nyilvánosság a nevüket, korukat, a beküldés helyét, esetlegesen a támogató intézményt, a felkészítő személy adatait megismerje.

A 14–18 életév közötti pályázók maguk aláírása mellett az adatbiztonsági- és adatvédelmi nyilatkozatot törvényes képviselőjükkel is aláíratják.

A 18 életév feletti pályázók, felkészítő tanárok, egyéb segítők saját maguk aláírásával csatolják adatvédelmi- és adatbiztonsági nyilatkozatukat.

A pályázók által megadott személyes adatokat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a nem nyertes pályázatok esetében a zsűrizést követően, 30 napon belül megsemmisíti. A díjazottak esetében a személyes adatokat az intézményben 5 évig őrzik meg, majd 30 napon belül megsemmisítik.  Az elszámolásokat végző szervezet a személyes adatokat a rá irányadó jogszabály szerinti ideig őrzi meg, majd 30 napon belül megsemmisíti.

Amennyiben a felkészítő tanár személyes adatai beküldésre kerülnek, úgy azok csak akkor ismerhetőek meg, hozhatók nyilvánosságra és tárolhatóak, ha a beküldéskor a (felkészítés tárgyát képező) pályaműhöz (pályaművekhez) adatvédelmi és adatbiztonsági nyilatkozatot csatol.

Egyebekben a felkészítő (tanár) által megadott személyes adatokat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a nem nyertes pályázatok felkészítő tanárai esetében személyi adataikat a zsűrizést követően 30 napon belül megsemmisíti, míg a díjazottak esetében az intézményben 5 évig őrzi meg, majd 30 napon belül megsemmisíti. Az elszámolásokat végző szervezet a személyes adatokat a rá irányadó jogszabály szerinti ideig őrzi meg, majd 30 napon belül megsemmisíti.

A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a szerzői jogok közül, a pályaművek kiállításának, bemutatásának, közzétételének jogait a Nemzetstratégiai Kutatóintézetre minden további ellenérték nélkül átruházzák. Az esszék benyújtói egyszeri, tetszőleges példányszámban és akár több helyen (nyomtatott, és/vagy elektronikus kiadás) kiadási jogukat minden további ellenszolgáltatás nélkül a Nemzetstratégiai Kutatóintézetre átruházzák.

A pályázók tudomásul veszik, hogy a fel nem használt pályaművek (amelyek díjat nem kaptak, és a kiíró közzétenni nem kívánja őket) megőrzésére a kiírónak nincs lehetősége.

A pályázók a fel nem használt pályaműveket 2024. április 17-ig visszakérhetik, illetve elvihetik a kiíró tárolási helyéről. Az el nem vitt, fel nem használt pályaműveket a kiíró 2024.
május 17-ig megsemmisíti.