Stimate Client,

Prin prezenta, dorim să vă atragem atenția asupra faptului, că una dintre condițiile legale fundamentale pentru obținerea cetățeniei maghiare prin procedura simplificată de repatriere este ca solicitantul să înțeleagă și să vorbească la nivel mediu limba maghiară, să-și prezinte independent, fără ajutor cererea de repatriere, și să știe să răspundă în propoziții scurte la întrebările simple puse de către administrator. Dacă la verificarea cunoștințelor de limba maghiară nu atingeți nivelul corespunzător, cererea Dvs. de repatriere poate fi respinsă.

Scopul acestui aviz este să contribuie la evitarea problemelor frecvente, apărute în cadrul procedurii simplificate de repatriere datorită compețentelor lingvistice inadecvate, precum și să atragă atenția solicitanților asupra faptului că, în urma lipsei cunoștințelor privind condițiile cuprinse în legislația pentru obținerea cetățeniei maghiare – în special a competențelor lingvistice insuficiente –, pot deveni victimele unor abuzuri.

Vă rugăm, ca în cazul în care doriți să depuneți o cerere, să acordați o atenție deosebită ca toate criteriile legislative necesare în cadrul procedurii simplificate de repatriere să fie îndeplinite, mai ales în ceea ce privește însușirea cunoștințelor limbii maghiare, deoarece nu există nici o scutire legală de sub cunoștința acestuia la nivelul mai sus amintit, și este verificată direct de către autoritatea competentă.

În cazul în care aveți nevoie de informații privind procedura de repatriere simplificată, puteți să Vă adresați cu încredere reprezentanțelor diplomatice competente, sau birourilor guvernamentale de pe teritoriul Ungariei, unde veți primi răspunsuri corecte și autentice. Vă rugăm insistent să nu aveți încredere în agenți, care încearcă să Vă convingă despre faptul că, cererea Dvs. poate fi depusă și acceptată chiar și în lipsa cunoștințelor necesare de limba maghiară.

Budapesta, 10 iulie 2014.

Direcția pentru Imigrare și Naționalitate