Elektronikus személyazonosító igazolvány

 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán is lehetséges a magyar elektronikus személyazonosító igazolvány (e-szig) igénylése. Az okmányra minden olyan magyar állampolgár jogosult, aki a hivatalos személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepel, kortól és magyarországi lakóhelytől függetlenül. Az eljárás és az okmány kiállítása ingyenes.

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

 

 

A személyi igazolvány ügyintézés előzetes, időpontfoglalás alapján történik. Kényelmesen, gyorsan, a nap 24 órájában foglalhat időpontot az interneten az alábbi honlapon:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

Választandó ügytípus: Személyigazolvány (e-SZIG). Amennyiben más ügytípust választ, sajnos nem áll módunkban befogadni személyiigazolvány kérelmét.

A főkonzulátuson a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását. Cselekvőképtelen kiskorú (14. év alatt)  esetén egyik szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell. A 6. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges, de a szülő hozzon ICAO-szabványos igazolványképet. 6 év felett a személyes megjelenés kötelező.

A kérelemhez alapvetően szükséges iratok a következők: személyazonosság megállapítására alkalmas, érvényes magyar vagy román, vagy egyéb személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lehetőleg magyar lakcímkártya. Célszerű lehet bemutatni a honosítási okiratot, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonato(ka)t.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 18 év alattiak esetében 3 év, azonban 12 év alatti kérelmező esetében figyelembe kell venni, hogy az okmány 3 évig, de legfeljebb a kérelmező 12. életévének betöltéséig érvényes. A kérelem benyújtásakor a 12. életévét betöltött gyermek aláírásának felvételezése szükséges, a 12. életévét be nem töltött gyermek aláírásának rögzítésére nem kerül sor. Az okmány érvényessége 18. életévüket betöltött kérelmezők esetében 6 év, a 70. életévet betöltött ügyfelek 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását is kérhetik.

Az elkészült személyi igazolvány átlagosan 21-28 nap alatt érkezik meg Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusára. Megérkezését követően SMS-t küldünk az ügyfél által megadott román mobiltelefonszámra.

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló eleme - „chip” - tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult fényképét, aláírását, valamint az ujjlenyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel is rendelkezik, akkor a chip-ben ez is rögzítésre kerül.

Az ügyfélforgalom során leggyakrabban felmerülő kérdések tisztázása a gyakran ismételt kérdések aloldalon található.

Az elektronikus személyazonosító igazolványról további részletes tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +361 550-1858 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu.