Születési névváltoztatás

Magyar állampolgár születési családi és/vagy utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala) engedélyezheti. A születési név megváltoztatására irányuló eljárásban a kérelmező kizárólag a saját, és kiskorú gyermeke születési nevének megváltoztatását kérelmezheti. Ha a kérelmező kiskorú gyermek(ek)kel rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a névváltoztatás hatálya gyermekeire is kiterjedjen-e. A névváltoztatás hatálya a házastárs házassági nevére kiterjed.

Kiskorú gyermek nevének megváltoztatását törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) kérheti. A gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges.

Ha a gyermek a 14. életévet betöltötte, a névváltoztatáshoz a gyermek hozzájárulása is szükséges. Ha a nagykorú kérelmező úgy nyilatkozik, hogy vezetékneve megváltoztatása hatálya kiskorú gyermeke(i)re is kiterjedjen, úgy elegendő 1 db kérelmet beadni és a gyermek(ek)re nem kell külön kérelmet előkészíteni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • érvényes személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmánya (pl. útlevél, személyi igazolvány);
 • honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat;
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • magyar hatóság által kiállított születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll).

Az eljárás költsége: 20 EUR (a főkonzulátuson bankkártyával fizetendő ) + 10.000 forint az eljáró magyarországi intézmény részére. (Az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!)

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
Külföldről történő utaláshoz szükséges további adatok:
Account Holder: Magyar Államkincstár
IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000
SWIFT code: HUSTHUHB
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlemény: a névváltoztatással érintett személy házassági és születési nevét kell beírni (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét).

Külföldön (pl. Romániában) történt névváltoztatás magyarországi elismerése     ​

Amennyiben egy magyar állampolgár a külföldön történt névváltoztatását az érintett külföldi állam által kiállított közokirattal, illetve okmánnyal tudja igazolni, akkor Magyarországon is átvezethető a névváltoztatás az anyakönyvi bejegyzésben, külön névváltoztatási eljárás lefolytatása nélkül.

Az anyakönyvezés feltétele, hogy az érintett személy rendelkezzen a névváltoztatási eljárás szerinti állam állampolgárságával, vagy a szokásos tartózkodási helye abban az államban legyen. A kérelmezőnek csatolnia kell a külföldi közokiratot a névváltoztatásról, valamint már az új névre szóló külföldi személyazonosságot igazoló okmányát. A névváltoztatást igazoló okiratot minden esetben hiteles magyar fordítással kell ellátni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • érvényes személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmánya (pl. útlevél, személyi igazolvány);
 • honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat;
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • magyar hatóság által kiállított születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
 • új névről kiállított román születési anyakönyvi kivonat;
 • névváltozásáról szóló határozat és annak fordítása;
 • új névre szóló külföldi személyazonosságot igazoló okmány.

Az eljárás költsége: 20 EUR (a főkonzulátuson bankkártyával fizetendő)