I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román);
 • honosítási okirat;
 • magyar lakcímigazoló kártya;
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (ha van az ügyfél birtokában);
 • ha van korábbi magyar útlevele, akkor azt hozza magával, még ha már le is járt az érvényessége.

II. Fizetendő díjak:

Az útlevéligénylés díjtételei (EUR): 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az útlevélkérelmet Magyarországon nyújtják be, de az elkészült okmány kézbesítését nem magyarországi címre, vagy okmányirodába, hanem külképviseletre (pl. a kolozsvári főkonzulátusra) kérik, úgy az útlevél külképviseleti kézbesítése miatt az okmány átvételekor konzuli közreműködési díjat kell fizetni, ami 20 EUR. Abban az esetben, ha az egyik külképviseleten nyújt be kérelmet és egy másikon veszi fel az útlevelet – pl. a kolozsvári főkonzulátuson igényli és a londoni nagykövetségre kéri kézbesíteni – a konzuli közreműködési díjat csak egyszer kell megfizetni, a kérelem benyújtásakor. A fenti táblázatban feltüntetett díjak a konzuli közreműködési díjat is magukban foglalják.

FIGYELEM! A befizetés a Főkonzulátus épületében útlevél igénylés közben, bankkártyával történik.

III. Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére vonatkozó speciális szabályok:

 • a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges
 • amennyiben csak az egyik szülő van jelen, úgy szükséges a távol lévő szülő eredeti, közjegyző előtt tett nyilatkozata (hiteles, magyar fordítással együtt), amelyben hozzájárul ahhoz, hogy távollétében a közös gyermek magyar útlevelének igénylésekor nevében a jelen lévő szülő járjon el. A közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozat felhasználására a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség!
 • ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni
 • elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti,  jogerős házasságfelbontó ítéletet is 
 • a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése ajánlott, de nem kötelező, 1 db, a gyermeket ábrázoló (30 napnál nem régebbi) igazolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében kérjük minden esetben hozzanak egy friss igazolványképet, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs. A fénykép fényes fotópapírra nyomtatott, az ICAO (International Civil Aviation Organisation) előírásainak megfelelő minőségű kell legyen:

IV. Az ügyintézés menete:

 • Az útlevél ügyintézés előzetes kizárólag időpontfoglalás alapján történik. Időpontfoglalás a nap 24 órájában erre a linkre kattintva lehetséges.
 • Az elkészült útlevél átlagosan 21-28 nap alatt érkezik meg Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusára, ez ugyanakkor hiánypótlásoktól, az ügyfél elérhetőségétől, vagy egyéb előre nem látható körülményektől függően több is lehet. Az okmány megérkezését követően sms-t küldünk az Önök által megadott román mobiltelefonszámra, ezért fontos, hogy telefonszámukat az ügyintéző számára pontosan adják meg, illetve telefonszám változását - folyamatban lévő ügy esetében - javasoljuk munkatársainknál bejelenteni.
 • Nyári és ünnepi időszakokban az okmányok átadására az igényléstől számítva átlagosan 6 hetet kell számolni.

V. A magánútlevél érvényességi ideje:

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani;
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani;
 • 18 és 65 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani, illetve kérelemre 10 év* (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani);
 • 65 éven felülieknél 10 év* mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen;
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

 

Az ügyfélforgalom során leggyakrabban felmerülő kérdések tisztázása a gyakran ismételt kérdések aloldalon található.