I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

·         érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román)

·         honosítási okirat

·         magyar lakcímigazoló kártya

·         ha már átvette:  magyar anyakönyvi kivonat (születési és házassági)

II. Fizetendő díjak:

A törvény értelmében az állandó magánútlevél kiállítása a 65. életévüket betöltött személyek esetében illetékmentes, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Magyarországon beadott kérelmek esetében az útlevelek díjmentesen kerülnek kiállításra, míg a konzulátuson történő igényléskor 20,- EUR (a táblázat tartalmazza lejben) konzuli közreműködési díjat kell fizetni .

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az útlevélkérelmet Magyarországon nyújtják be, de az elkészült okmány kézbesítését nem magyarországi címre, vagy okmányirodába, hanem külképviseletre (pl. a Kolozsvári Főkonzulátusra) kérik, úgy az útlevél külképviseleti kézbesítése miatt szintén fennáll a konzuli közreműködési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség. Ez esetben az okmány átvételekor kell a közreműködési díjat megfizetni. Abban az esetben viszont, ha az egyik külképviseleten nyújt be kérelmet és egy másikon veszi fel az útlevelet – pld. Kolozsvári Főkonzulátuson igényli és a Londoni Nagykövetségre kéri kézbesíteni – a 20,- Euró konzuli közreműködési díjat csak egyszer kell megfizetni, a kérelem benyújtásakor.

FIGYELEM! A befizetés 2019. januárjától a Főkonzulátus épületében útlevél igénylés közben bankkártyával történik, illetve kivételes esetekben a Főkonzulátus melletti (közvetlen szomszéd épület) OTP fiókban lehetséges, a kérelem beadásakor kapott nyomtatvány használatával.

III. Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére vonatkozó speciális szabályok:

·         a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges

·         amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles magyar   fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozata

·         ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni

·         elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti,  jogerős házasságfelbontó ítéletet is 

·         a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése ajánlott, de nem kötelező, 1 db, a gyermeket ábrázoló (30 napnál nem régebbi) igazolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében kérjük minden esetben hozzanak egy friss igazolványképet, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs. A fénykép fényes fotópapírra nyomtatott, az ICAO (International Civil Aviation Organisation) előírásainak megfelelő minőségű kell legyen:

https://www.icao.int/publications/Documents/9303_p3_cons_en.pdf

IV. Az ügyintézés menete:

·         Az útlevél ügyintézés előzetes, telefonon történő időpontfoglalás alapján történik.  

Telefon: +40-264-596-300