Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki.

A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelyek a következő prioritási tengelyeket célozzák meg:

  • Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 48,50 millió euró
  • A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 34,99 millió euró
  • A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 55,07 millió euró
  • Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) – 57,03 millió euró
  • A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) – 9,55 millió euró
  • Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró

A támogatásra jogosult határmenti terület 8 megyét foglal magába: román oldalról Szatmár, Bihar, Arad és Temes, míg magyar oldalról Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád.

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017. január 25, 08:00 óra és 2017. április 24, 16:00 óra között (EET).

 

Bővebben: http://interreg-rohu.eu/hu

Pályázati kiírások: http://interreg-rohu.eu/hu/palyazati-kiirasok/