Elektronikus személyazonosító igazolvány

 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán is lehetséges a magyar elektronikus személyazonosító igazolvány igénylése. Az okmányra minden olyan magyar állampolgár jogosult, aki a hivatalos személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepel, kortól és magyarországi lakóhelytől függetlenül. Az eljárás és az okmány kiállítása ingyenes.

 

 

 

Az igényléshez előzetes időpontfoglalás a (+40) 264-596-300 telefonszámon vagy a Kolozsvári Főkonzulátus ügyfélszolgálatán történik.

A kérelem benyújtásához személyes megjelenés szükséges. A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek is jelen kell lennie a kérelem beadásakor. Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát, adott esetben hiteles magyar nyelvű fordítással.

A kérelemhez alapvetően szükséges iratok a következők: személyazonosság megállapítására alkalmas, érvényes magyar vagy román, vagy egyéb személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lehetőleg magyar lakcímkártya. Célszerű lehet bemutatni a honosítási okiratot, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonato(ka)t.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 18 év alattiak esetében 3 év, 18. életévüket betöltött kérelmező esetében 6 év, a 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását.

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló eleme - „chip” - tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult fényképét, aláírását, valamint az ujjlenyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel is rendelkezik, akkor a chip-ben ez is rögzítésre kerül.

Az elektronikus személyazonosító igazolványról részletes tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +361 550-1858 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az anyakönyvi események (születés, házasságkötés, válás, haláleset), valamint az adatváltozások (lakcímváltozás, névváltozás) bejelentése elengedhetetlen, további ügyintézések feltételét képezi.

A magyarországi választásokhoz (2018) közeledve célszerű meggyőződni arról, hogy a választójoggal rendelkező állampolgárok szerepelnek-e a nemzeti választói névjegyzékben, és ha igen, helyesek-e az adatok. Aki még nem iratkozott fel a névjegyzékbe, de élni akar szavazati jogával, ne felejtsen el regisztrálni. Ha valakinek az értesítési címe megváltozott, vagy szeretné módosítani a szavazólap kézbesítési helyét, módját, akkor azt ajánlott mielőbb megtenni. Aki még nem adta be honosítási kérelmét, de szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot még a választások előtt, legkésőbb októberig nyújtsa be a honosítási kérelmét. Mindezen ügyekben Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa örömmel áll ügyfelei rendelkezésére.

 

 

Kategória Bulletin