A magyar és a román hatóságok megegyezése megteremtette a lehetőséget arra, hogy a jelenleg nem Magyarországon tartózkodó vizsgázók az érettségi vizsgabehívó vagy érvényes magyar diákigazolvány birtokában az államhatárt átléphessék és a vizsgákon részt vehessenek.

Kérjük a vizsgázókat, gondoskodjanak arról, hogy a határátlépés során rendelkezésre álljon náluk az érettségi vizsgára szóló behívó (kinyomtatva) és – amennyiben Magyarországon járnak középiskolába – a magyarországi diákigazolvány. A vizsgabehívót a vizsgázó vizsgajelentkezését fogadó intézmény küldi meg részükre, amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, keressék meg ebből a célból az adott intézményt, ahol a vizsgára jelentkeztek.

Az elektronikusan megkapott vizsgabehívó egyszerű nyomtatása elegendő.

Az érettségi céljából érkezőknek Magyarországon nem kell 14 napos karanténba vonulniuk.

A Romániából érkező érettségizők érvényes úti okmánnyal, diákigazolvánnyal (amennyiben Magyarországon tanulnak) vagy iskolai igazolással vagy az utazás célját tartalmazó nyilatkozattal vagy érettségi behívóval átléphetik az országhatárt, és Magyarországon mentesülnek a karantén kötelezettsége alól. Az őket kísérő személyek (érettségizőnként 1 személy) a hozzátartozói minőségük igazolásával ugyanilyen elbírálás alá esnek.

Szálláshelyek központi kijelölésére nem kerül sor, a kollégiumok azonban megnyitásra kerültek, fogadják a tanulókat. Aki eleve kollégista, elsősorban saját kollégiumánál érdeklődjön a szálláshely kapcsán, aki nem kollégista, szabad választása szerint kereshet szálláshelyet, természetesen nem csak a megnyitott kollégiumokban, hanem például barátoknál, ismerősöknél is van erre mód.

Az érettségizők és kísérőik leghamarabb az első érettségi vizsgát megelőzően 2 nappal léphetnek be Magyarországra, majd az utolsó vizsgát követően legkésőbb 2 napon belül kell visszatérniük Romániába. Az alábbi határátkelőhelyek fogadják az érettségire érkezőket:

  • Ártánd–Bors (Bors)
  • Gyula–Gyulavarsánd (Varsand)
  • Nagylak–Nagylak (Nadlac I.) (43-as főút)