Beutazás Magyarországra – új szabályok

A Hivatalos Értesítő 2020. évi 26. számában jelent meg az Országos Rendőrfőkapitány határozata, amely a Magyarország területére való beutazással kapcsolatos méltányossági kérelmek benyújtásának szabályait rögzíti.

Méltányossági kérelmet kizárólag a Rendőrség ügyintézési portálján, az alábbi linkre kattintva lehet benyújtani:

https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

Itt az Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem menüpontot (a legalsó ikon) kell kiválasztani. Ezt követően lehetőség van ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkezők számára az azonosításra, de korábbi ügyfélkapus regisztráció nélkül is benyújtható a méltányossági kérelem.

 

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK RÉSZLETEIRŐL

1. A méltányossági kérelmet nem csupán az érintett, hanem törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is benyújthatja.

2. Közeli hozzátartozók esetén elegendő egy kérelmet benyújtani.

3. A kérelemben – ahogy eddig is – rögzíteni kell a határátlépés célját, azaz a különös méltánylást jelentő okot, és minden releváns adatot, illetve, ha van, csatolni kell az alátámasztó dokumentumot.

4. A Határozat felsorolja, különösen mit tekint különös méltánylást jelentő oknak:

  • bírósági, hatósági eljárásban részvétel;
  • olyan üzleti tevékenység, amelyet kormányzati szerv megbízásából végez;
  • egészségügyi ellátás igénybevétele;
  • tanulói jogviszony alapján fennálló vizsgakötelezettség;
  • fuvarozáshoz kapcsolódóan a fuvar indulási helyére való utazás, illetve az ilyen munkavégzést követően hazautazás;
  • közeli hozzátartozó temetése.

5. A formai hibás, nem magyar nyelvű, nem kellően alátámasztott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

6. Az alátámasztó dokumentumok eredeti példányát a határátlépéskor be kell mutatni.