Egy Kft. (SRL) bejegyzéséhez szükséges iratok:

 • bejegyzési kérvény eredeti példánya;
 • a vállalat adó fizetési kötelezettségeiről tett nyilatkozat (eredeti)
 • nem román állampolgárok esetében nyilatkozat a külföldi befektetetésről (eredeti);
 • nyilatkozat a jogi személy székhelye szerinti működésről illetve a tevékenységi köréhez szükséges egészségügyi, állat-egészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról;
 • a Kft. megnevezésének, és/vagy jelképének lefoglalását igazoló iratok (eredeti);
 • nyilatkozat, hogy egyszemélyes Kft. esetében az egyedüli tulajdonos nem tulajdonos más egyszemélyes Kft.-ben és, hogy az egyszemélyes Kft. nem tulajdonosa egy másik Kft.-nek;
 • a vállalat székhelyének jogszerű birtoklását igazoló iratok (30 napnál nem régebbi telekkönyvi kivonat eredetiben valamint bérleti szerződés, albérleti szerződés, térségbe való befogadási szerződés vagy ingatlan leasing szerződés) – a társtulajdonban álló ingatlanok esetében szükséges a társtulajdonosok beleegyezése;
 • az alaptőke (min. 200 lej) befizetését igazoló dokumentum másolata;
 • a feljogosított személy nyilatkozata arról, hogy betöltheti a törvényes cégalapítói, intézői, törvényes képviselői és esetleges cenzori feladatköröket.
 • az alapítók, törvényes képviselők és cenzorok személyazonosító okmányainak másolata;
 • A törvényes képviselők aláírási címpéldánya (a Cégbíróságnál személyesen vagy közjegyzőnél lehet megadni);
 • romániai adónyilvántartásban nem szereplő külföldi állampolgárok/vállalatok törvényes képviselőinek nyilatkozata arról, hogy nem tettek olyan dolgot illetve nincs ellenük olyan eljárás melyet a 39/2015 (IV. 8.) Korm. rendelet értelmében a hatóságok feltüntetnének a személy/vállalat pénzügyi erkölcsi bizonyítványában;
 • ezekhez csatolni kell még a következő illetékekről szóló számlákat:
  • Románia Hivatalos Közlönyében történő megjelentetési illeték (a Cégbíróságnál kell fizetni)
 • különleges vagy közjegyzői meghatalmazást lehet kiállítani olyan személy számára, aki elvégzi a törvényes beíratási papírok lerendezését;
 • az iratokat egy levéltípusú irattartóban kell leadni a Megyei Cégbíróságokhoz.

 

Figyelem! Az itt megtalálható szöveg a román nyelvű útmutató nem hiteles fordítása, így eltérés esetén minden esetben a román nyelvű változat a mérvadó.

Forrás: http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv